Appel om vækkelse, reformation, discipelskab og evangelisme

Ved verdenskirkens årlige rådslagsningsmøde, Annual Council, blev følgende dokument vedtaget. Det er et kald til vækkelse, reformation, discipelskab og evangelisme.

Læs dokumentet her.Find vores kirker og afdelinger