Tiende

Hvad er tiende?

Ti fra dig - en til dig

”Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud” (5 Mos 10,14). Vi lever, fordi Gud er vores skaber og opretholder, og han har bedt os om at tage vare på det, som han har skabt. Derfor, når vi taler om tiende, så er det blot én del af ti, som tilhører Gud, og som han beder os returnere. Vi er stadig forvaltere af resten. Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår mellem Gud og mennesker meget tidligt i Bibelen. Senere forklarer Gud systemet for Israel gennem Moses. Det var dels for at få israelitternes samfund til at fungere og dels for at give dem en mulighed for at takke ham og huske de velsignelser, han havde givet dem. Systemet bestod i, at israelitterne lagde 10 % af deres dyr, korn og anden indkomst til side, og at denne betydelige mængde varer blev givet til levitterne. Levitterne var nemlig blevet udvalgt til at være præster i Israel, og ingen af dem kunne derfor eje jord. Det var tydeligvis Guds tanke, at betaling af tiende ikke skulle foregå mennesker imellem, men mellem det enkelte menneske og ham selv (3 Mos 27,30).

Hvorfor returnere tiende i dag?

I dag har vi ingen levitter, der ikke må eje jord, men Guds budskab om tiende gælder stadig, fordi det er en vigtig del af vores tilbedelse af ham. Det var det, både da Abraham ”indførte“ det, da Moses inkluderede det i israelitternes lov, da Jesus lagde mærke til kvinden med de to små mønter i templet, og det er det stadig i dag. Ved at vi lægger tiende til side hver måned, viser vi ikke alene Gud, men også os selv, at vi ikke prioriterer penge højere end ham. Vi viser, at vi er villige til at bruge ressourcer på ham, som vi kunne have brugt på os selv.

Tiende kan let blive forstået som et system, hvis eneste formål er at sikre kirkens overlevelse, men det er meget mere end det. Det er direkte tilbedelse af en Gud, der har givet os i overfl od. Han kunne have givet os, hvad vi behøvede, men han har givet os så meget, at vi har mulighed for at dele. I denne tilbedelse af Gud er beløbet ligegyldigt, men det er, hvad det gør ved os, der gør hele forskellen.

Læs mere:

SDA Menighedshåndbog om tiende

TED Working Policy 2013 - Dansk oversættelse - V 04 30 Ansvar vedrørende tiende

TED Working Policy 2013 - Responsibilities with Respect to Tithing

 

 Find vores kirker og afdelinger