2019 10 Dage 960x265 Topbanner

Velkommen til 10 dage med bøn

Det er en glimrende måde at indlede 2019 på! Vi kan være taknemmelige til Gud for at kunne begynde et nyt år med bøn og mindes hans mirakler og bønnesvar i året der er gået. Helligånden ønsker hele tiden at udvikle os og omvende os, så vi kommer nærmere Gud med en fornyet iver for mission og evangelisme.

Vi tror at dit eget liv og dem du beder sammen med vil blive forandret når I sammen beder Helligånden om at udgyde sin ånd, som Faderen har lovet.

 

Materialet kan findes på engelsk her: 

https://www.tendaysofprayer.org

 

Materialet på dansk kan downloades her:

1. dag

2. dag

3. dag

4. dag

5. dag

6. dag

7. dag

8. dag

9. dag

10. dag

 

Må det nye år bringe dig nærmere Gud og blive en velsignelse for dig, dine nærmeste og dem du omgås.Find vores kirker og afdelinger