Familiweekend

Fyret sabbatsholder får erstatning

11.10.13 - af Mark A. Kellner, News Editor (dm) / Foto: stock.xchng

En Syvende Dags Adventist som var anerkendt for sin gode "kundeservice og teamwork" ved en bilforhandler i Californien, har fået 158.000 dollars i erstatning for at være blevet fyret da han ikke ville arbejde om sabbatten.

Det var Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), et organ under den amerikanske stat, der lagde sag an imod arbejdsgiveren Maita Chevrolet. EEOC's undersøgelser viste at Maita Chevrolet ikke bare fejlede ved at ikke kunne imødekomme Okons ønsker om at få fri på sabbatten, men besvarede hans ønske med chikane, ved at oprette disciplinære sager og til sidst at give Okon en opsigelse.

Okon, en nigeriansk indvandrer, arbejdet for bilforhandleren fra april 2006 til maj 2007. En af grundprincipperne i Okons adventist tro er helligholdelse af sabbatten. EEOC anklagede forhandleren for at skemalægge hans arbejdstider på lørdage igen og igen, det selvom Okon og hans præst flere gange have forklaret hvorfor at han ønskede fritagelse for arbejde om lørdagen. Derudover havde bilforhandleren chikaneret Okon ved at nægte ham arbejde om søndagen.

Sagen blev afgjort ved et forlig, og udover at Maita Chevrolet skal betale bøden vil forhandleren ændre sin personalepolitik så de tager hensyn til medarbejdernes religiøse behov.

 BIBELVERS

Luk 17,4
Selv om han forsynder sig mod dig syv gange om dagen og syv gange vender tilbage til dig og siger: Jeg angrer det, jeg gjorde! så tilgiv ham.«
Find vores kirker og afdelinger