AHS

Rapport om religionsfrihed, udgivet af Adventistkirken viser voksende udfordringer

20.10.15 - af Bettina Krause, ANN (dm)

Syvende Dags Adventistkirkens afdeling for Religionsfrihed, har offentliggjort en rapport over hvordan situationen er for religionsfrihed i hvert enkelt land i verdenen. Det er den niende rapport produceret af kirken siden 1999, og ifølge Ganoune Diop, lederen af religionsfrihedsafdelingen afslører denne rapport internationale tendenser der ikke er opmuntrende.

”Selvom at der er en stor global mobilisering for at promovere religionsfrihed,” skriver Diop i introduktionen til rapporten, ”forbliver statussen på religionsfriheden i verdenen dyster.” Han henviser til de seneste data som Syvende Dags Adventistkirken og andre har indsamlet, alle peger imod et billede af at religionsfriheden i verdenen bliver mere indskrænket. Endnu mere alvorligt er det i de områder af verdenen hvor hurtigt voksende ”ikke-statslige aktører” bestemmer, såsom terror organisationer og militante grupper.

Denne rapport er unik, da den giver et tydeligt Syvende Dags Adventist perspektiv på rapporterne om religionsfrihed. I denne rapport er der for hvert land inkluderet et politisk og socialt overblik, en oversigt over de relevante love, en analyse af beskyttelsen af religionsfriheden og en opsummering af Syvende Dags Adventistkirkens seneste oplevelser indenfor dette retsområde.

Som sabbatsholdere og medlemmer af, hvad der i mange land er, en religiøs minoritet, så giver Adventisternes oplevelser i de forskellige lande, et godt billede af hvor langt og hvor effektivt regeringerne er rundt om i verdenen til at værne om religionsfriheden. Dette års rapport dokumenterer udfordringer for medarbejdere og studerende til at få lov til at holde sabbatsfri i så forskellige lande som Bangladesh, Hviderusland, Nicaragua, Sri Lanka, Rumænien, Rusland, Uganda og Zimbabwe. Adventister og andre trossamfund lever under besværlige vilkår i mange centralasiatiske lande, og i lande med en stærk tilstedeværelse af religiøse fundamentalister uanset om det er hinduister, buddhister eller muslimer.

”I dag er der mange millioner af mennesker der lider i mange dele af verdenen,” skriver Diop. ”Disse mennesker har valgt at være loyal imod deres tro i stedet for at gå på kompromis med deres samvittighed.”

Ifølge Diop er målet med rapporten at dokumenterer og fremhæve de løbende udfordringer, og bekræfte Syvende Dags Adventistkirkens anerkendelse af religionsfrihed som en fundamental ret.

I de seneste år har Syvende Dags Adventistkirkens rapport om religionsfrihed blevet citeret i flere internationale rapporter, inklusive dem som er lavet af FNs menneskerettighedskommission. Dette års rapport indeholder data på 223 lande og territorier, den ligger tilgængelige online og kan hentes ned på www.irla.org/world-report-2015.pdf.BIBELVERS

Ordsp 11,28
Den, der stoler på sin rigdom, falder, men retfærdige grønnes som løv.
Find vores kirker og afdelinger