Optimisme hos kirkens plejecentre

solbakken terrassen bag

Foto: Solbakken, Tekst: jgw

Et fælles møde den 28.februar med bestyrelser for Solbakken Plejecenter i Randers og Søndervang Plejecenter I Faxe, udmøntet sig i en en stribe positive kommentarer og forslag. Sammen med ledelsen i Adventistkirken var mødet beregnet på at komme med forslag til hvordan yderligere synergi kan skabes mellem disse to plejecentre.

Thomas Müller præciserede at begge plejecentre opfylder den vigtige opgave der er at tage vare på mennesker i livets efterår på en måde som er i tråd med det gode budskab kirken står for. At Gud ønsker at deltage i hele vores liv, også den sidste del.

På mødet blev der talt om en hel stribe gode tanker og forslag til hvordan disse to institutioner kan formidle noget mere til kirkens unge, og hvordan den positive kontakt til kommunen og det omkringliggende samfund kan bevares og udbygges. Alle deltagere på mødet gik hver til sit med en ny inspirerende holdning til at arbejde videre med disse forhold i de respektive bestyrelser.BIBELVERS

1 Pet 3,7
I mænd skal ligeså være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres.
Find vores kirker og afdelinger