Adventnyt nr. 6 og bedeugelæsningerne er udkommet. Hold øje med postkassen eller læs det her.BIBELVERS

Sl 79,9
Hjælp os, vor frelses Gud, for dit ærede navns skyld. Befri os, og tilgiv vore synder for dit navns skyld.
Find vores kirker og afdelinger