adra

Nødhjælp

Det at tilhøre en kirke handler ikke bare om at tro på et bestemt system. Det handler meget mere om at leve det rette liv. Det gælder om at behandle alle mennesker på den rigtige måde, da alle er skabt lige af Gud. Adventistkirken er med til at støtte på forskellige måder, her er to ogranisationer der har sit udspring fra Adventistkirken.

ADRA (The Adventist Development and Relief Agency) er en organisation, hvis indsats formes af den aktuelle situation. Man bestræber sig på altid at være parat til at yde en indsats i katastrofeområder; men også til at etablere udviklingsprojekter, der kan hjælpe dårligt stillede befolkningsgrupper til et bedre helbred, forbedrede økonomiske og sociale forhold — og hjælpe dem til at kunne klare sig selv. Læs mere om ADRA på adra.dk

AHA eller Adventisternes HjælpeArbejde blev dannet i 1996, som et samarbejdsorgan for de lokale Dorkas- eller Velfærdsforeninger tilknyttet Adventkirker i hele Danmark. AHA er en selvstændig organisation, som har sin egen bestyrelse og repræsentantskabsmøde hvert 3. år. Den daglige ledelse er lagt i hænderne på Adventistkirkens velfærdsleder. Klik her og læs mere om AHA.

 Find vores kirker og afdelinger