Divisionen

Divisionen en del af generalkonferencen, der tildeles administrativt ansvar i en større geografisk region. Der er 13 divisioner i verden, som derfor arbejder med meget overordnede tiltag. Det kan være kontakt til myndighederne, drift af større institutioner som universiteter og hospitaler og internationale arrangementer. En stor del af divisionens arbejde er ligeledes vejledning af deres underlagte unioners ledelser i spørgsmål om teologi, mission, organisation, osv..

Den danske union hører under den Trans-Europæiske Division (TED). TED råder over mere end 20 forskellige lande fra Storbritannien og Holland over Norden, Baltikum og mod syd gennem Polen til det vestlige Balkan, Grækenland og Cypern. TED har hovedkontor i England.BIBELVERS

1 Mos 18,19
Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham.«
Find vores kirker og afdelinger