Generalkonferencen

Generalkonferencen er Adventistkirkens globale hovedkvarter. Det ligger i Silver Spring, Maryland, USA, en forstad til Washington, D.C.. Generalkonferencen er Adventistkirkens højeste myndighed, og et af de vigtigste enheder heri er generalforsamlingen (verdenskongressen) hvert femte år. Imellem disse varetages kirkens ledelse af generalkonferencens bestyrelse samt en formand (verdensleder), der begge er valgt af generalforsamlingen.

Ved verdenskongressen samles delegerede fra alle egne af verden. Man lægger vægt på, at der er en fornuftigt repræsentation, både geografisk og embedsmæssigt. Mange af de delegerede er lægfolk (ikke præster). Sidste verdenskongres var i Atlanta i 2010.

Generalkonferencens opgave er, at lede kirken, at fastlægge målsætninger og visioner på et overordnet plan, at repræsentere kirken udadtil, at samarbejde med andre internationale organisationer (f.eks. FN), og at vejlede og styrke alle dele af kirken. En række ydelser og organisationer forvaltes ligeledes i verdensledelsens regi, f.eks. hjælpeorganisationen ADRA, de to største universiteter Andrews og Loma Linda, nyhedstjenesten ANN, og Bibelforskningsinstituttet BRI.BIBELVERS

Matt 7,7
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
Find vores kirker og afdelinger