Mere end vand i håret

Dåben har altid været indgangen til den kristne tro. Man kan kalde den et slags overgangsritual. I Adventistkirken praktiserer vi det, som kaldes for ”troendes dåb”. Det vil sige, at man først bliver døbt, når man selv ønsker det, som et udtryk for sin personlige tro på Jesus Kristus som sin frelser. Nogle kalder det også for voksendåb. Dåben foregår ved fuld neddykkelse under vand, som også var den praksis, som Johannes Døberen benyttede sig af, og som han døbte Jesus med i Jordanfloden (Mark 1,9-11). Efter dåben bliver man budt velkommen som medlem i Syvende dags Adventistkirken.

Vi døber, fordi Jesus selv indstiftede dåben. Han blev selv døbt af Johannes, og han har budt os at døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn (Matt 28,19-20). Disciplene begyndte at døbe ved pinsen, og det har siden været tegnet på omvendelse og indlemmelse i kirkens fællesskab.
 BIBELVERS

Kol 3,12
Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.
Find vores kirker og afdelinger