AIDS

Erhvervet Immun Defekt Syndrom (AIDS) og tilhørende forhold spredes hurtigt verden over. På baggrund af statistiske studier skønnes det, at mange lande i en nær fremtid vil opleve, at enhver menighed med 100 eller flere medlemmer vil indeholde mindst ét medlem, som har en ven eller et familiemedlem med AIDS.

AIDS spredes gennem to kilder: seksuel omgang med en smittet person; og indøfring af HIV (Humant Immundefekt Virus)-smittet blod i kroppen enten gennem usterile sprøjter eller gennem smittede blodprodukter. AIDS kan forhindres ved at undgå seksuel kontakt før ægteskabet og bibeholde et trofast, monogamt forhold med en usmittet person i ægteskabet; samt ved at undgå brugen af usterile sprøjter og sikring af blodprodukter.

Adventister vil gerne arbejde på at uddanne om og forhindre AIDS. I mange år har adventister kæmpet imod cirkulation, salg og anvendelse af narkotika, og gør det fortsat. Adventister støtter sex-undervisning, som indbefatter tanken om seksualitet som Guds gave til menneskeheden. Bibelsk seksualitet begrænser klart seksuelle forhold til ens ægtefælle og udelukker promsikuøse og alle andre seksuelle forhold og den derved forøgede risiko for HIV-smitte.

Den kristne reaktion på AIDS må være personlig – omsorgsfuld, hjælpsom og tilgivende. På samme måde som Jesus have omsorg for de spedalske, datidens frygtede sygdom, må hans efterfølgere i dag tage sig af dem med AIDS. Jakob anbefalede: "[Hvis] en af jer så siger til dem: 'Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,' men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?" (Jak 2,16).

Offentliggjort af verdensleder Neal C. Wilson, efter konsultation med Adventistkirkens 16 verdens-viceformænd, den 5. juli 1990 ved verdenskongressen i Indianapolis, IN, USA.Find vores kirker og afdelinger