5. Frigørelse fra synd 

- af Line Nielsen

Frigørelse fra synd

En engel sagde følgende til Josef, Marias mand: ”Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder" (Matt 1,21).

Frelse – fra – synd. Det var ordene om frelsen. Ord, som gennem Jesus blev omsat i handling.

Bibelen fortæller, at ordet gennem Jesus blev kød (Joh 1,14).

Jesus viste gennem hele sit liv, hvad ordene betød i praksis, for at også vi skulle forstå frigørelsen fra synden på en praktisk og virkelig måde i vores liv.

Læs mereBIBELVERS

Åb 21,22
Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet.
Find vores kirker og afdelinger